HomeNews and Information

(VOE-DC) ናይ ዮሃና መልእኽቲ ብመኽንያት በዓል ነጻነት ኤርትራ 2019

Like Tweet Pin it Share Share Email

VOICE OF ERITREA PROGRAM 5/25/19 INCLUDES:

ኣርእስቲ መደባትና፤

  • ናይ ዮሃና መልእኽቲ ብመኽንያት በዓል ነጻነት ኤርትራ 2019
  • ግጥሚ ብጉኣል ኣርባዕተ
  • ሰሚናር ብኣቶ ብርሃነ ገብረሂወት ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣመሪካ 2ይ ክፋል
  • ቃለመጠይቅ ምስ ተጋዳሊት ፍረወይኒ ነጋሽ 2ይ ክፋል
  • እዋናዊ ዜና ካብ ከተማ ኣስመራ ብወኪልና ጋዜጠኛ ገረመስቀል ገረዝጊሄር
  • ኣገደስቲ ሓበረታን ሙዚቃን